Haberler

TMGD Çalıştırma Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Ulaştırma Bakanlığı (www.tmkt.gov.tr) üzerinden yapılan 28 Eylül 2017 tarihli Duyuru kapsamında belirtildiği üzere 30/06/2015 tarihinden itibaren ilgili firmalarda TMGD istihdamı zorunludur. Yine duyuruda belirtildiği üzere yükümlülükle ilgili hiçbir erteleme söz konusu değildir. Tebliğ kapsamındaki bütün firmalar için "cezai müeyyideye muhatap olunmaması için" Bakanlık tarafından yapılan son duyurudur.


DUYURU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması HakkındaYönetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için TMGD istihdam etme veya TMGDden hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Bilindiği üzere, Tehhlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sisteminin sektörde daha etkin ve verimli uygulanabilmesi, sektöre artı bir katma değer sağlaması amacıyla, Tebliğde değişikliğe gidilmiş ve söz konusu Tebliğ değişikliği 19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklik kapsamında, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetinin alınacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirleyen, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge" 18/07/2017 tarihli ve 58352 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) Bakanlığımızca yetkilendirilmesi çalışmaları hızla devam etmekte olup, yetkilendirilen kuruluşların güncel listesi tmkt.gov.tr websitemizde yayınlanmaktadır.

Son günlerde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda veya Bakanlığımıza iletilen bilgilerde TMGD bulundurma zorunluluğu süresinin öteleneceği yönünde bazı bilgiler yer almaktadır. Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için 30/06/2015 tarihi itibarıyla başlamış olan ve halen devam etmekte olan TMGD istihdam etme veya TMGDden hizmet alma zorunluluğu olan işletmler ile 01/01/2018tarihine kadar geçici muafiyet kapsamında olup bu tarihten sonra TMGD istihdam etme veya TMGDKlardan hizmet alma zorunluluğu olan işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları için bu zorunluluk devam etmektedir.

Ayrıca, bilindiği üzere;

1-Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin halen TMGD den hizmet alma zorunluluğu 31/12/2017 tarihine kadar; TMGDleri istihdam ederek veya TMGDlerden hizmet alarak yerine getirilmektedir.

2-Tebliğ kapsamında yayımlanan Yönergeye göre ise, işletmelerin TMGD hizmeti alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihinden itibaren; TMGDleri istihdam ederek veya TMGDKlardan TMGD hizmeti alarak yerine getireceklerdir.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD istihdam etme veya hizmet alma sürecinde sorun yaşamaması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Bu nedenle Tehlikeli MaddeGüvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamına giren tüm işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarınınTMGD istihdam etme veya TMGDKdan hizmet alma yükümlülüğünün ertelenmesi hiçbir şekilde söz konusu olmadığı için, sosyal medya veya diğer yollardan üretilen asılsız haber ve söylemlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla herhangi bir cezai müeyyideye muhatap olunmaması için Tebliğ kapsamındaki tüm işletmelerin yürülükteki Tebliğ ve Yönerge ye göre yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.


http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20170928_162318_64574_1_64896.docx
28.09.2017 18:00:00tmgd